Informacje na temat grantów naukowych w Forum Akademickim

Kwartalnik Forum Akademickie to czasopismo dla pracowników naukowych oraz studentów, które od lat pełni rolę nie tylko źródła informacji, ale także inspiracji i dyskusji. Jego bogata zawartość porusza szeroki zakres tematów związanych z życiem akademickim,…